Spółka z branży nieruchomości otrzymuje 128 milionów złotych na ekologiczną inwestycję w Toruniu

Aktywność inwestycyjna w Toruniu nie zwalnia. Tym razem, to Boryszew Nieruchomości, należące do Grupy Boryszew kontrolowanej przez Romana Karkosika, zyskało prawie 128 milionów złotych pomocy finansowej. Taka kwota została przyznana spółce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zadecydował o wsparciu projektu budowy nowoczesnej instalacji termicznego przekształcania odpadów, zwanej również potocznie spalarnią.

Środki te zostaną przeznaczone na realizację inwestycji, której głównym celem jest budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów (ITPOK). Ten typ obiektu jest znany powszechnie jako spalarnia.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wydanym po finalizacji umowy o dofinansowanie z firmą Boryszew Nieruchomości, instalacja będzie przetwarzać odpady pozostałe po mechaniczno-biologicznej obróbce mieszanych odpadów komunalnych oraz po mechanicznym przekształceniu odpadów z selektywnej zbiórki.