Opóźnienia w budowie nowego Teatru Muzycznego

Zgodnie z pierwotnym planem, nowa siedziba Teatru Muzycznego miała przyjąć pierwszych gości na spektakle już w 2025 roku. Jednakże, aktualne prognozy władz województwa sugerują, że prace budowlane rozpoczną się za dwa lata. Przyczyną opóźnień jest konieczność opracowania nowego projektu budynku teatru, który musi uwzględniać istniejące średniowieczne mury oraz fragmenty ściany dawnego kinoteatru „Grunwald”. W najbliższym czasie Urząd Marszałkowski powinien ogłosić przetarg na nowy projekt.

Proces tworzenia nowej siedziby Teatru Muzycznego, obecnie mieszczącego się na ulicy Żeglarskiej w starej części miasta, został wprowadzony w życie cztery lata temu. Początkowym etapem była dekonstrukcja części budynku znajdującego się wcześniej na miejscu kinoteatru „Grunwald” przy ulicy Warszawskiej. Zalecenia miejskiego konserwatora zabytków nakazywały, aby wykorzystać fundamenty i ściany starego kinoteatru. Jednakże, z powodów technicznych, konieczne okazało się usunięcie wschodniej fasady budynku. W efekcie, jedynym zachowanym elementem jest północna ściana, która teraz dominuje nad skrzyżowaniem ulic Warszawskiej i Woli Zamkowej.

Obecność fragmentu „Grunwaldu” wymusiła na projektantach opracowanie nowego planu budynku dla Teatru Muzycznego. Ale to nie były jedyne zmiany w projekcie – kolejna modyfikacja wynika z konieczności uwzględnienia średniowiecznych murów, odkrytych na placu budowy w maju 2022 roku.