Spółka Boryszew Nieruchomości zbuduje dla Torunia instalację do termicznego przekształcania odpadów

Rozpoczęcie budowy innowacyjnej instalacji do termicznego przekształcania odpadów w Toruniu zostanie podjęta przez spółkę Boryszew Nieruchomości. Spółka ta, zdobyła niezbędne środki finansowe na realizację tego projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a konkretnie jest to suma 128 milionów złotych.

Całkowity koszt budowy tej zaawansowanej instalacji przekracza 165 milionów złotych. Nowoczesna linia technologiczna, która zostanie zaimplementowana w tym zakładzie, umożliwi przetwarzanie ponad 23 tysięcy ton odpadów rocznie. Energia elektryczna i ciepło, które zostaną wytworzone w procesie termicznego przekształcania odpadów, zostaną następnie sprzedane do sieci dystrybucyjnej prowadzonej przez ELANA ENERGETYKA.

Ciepło wygenerowane w tym procesie będzie również dostarczane do publicznych sieci ciepłowniczych znajdujących się na terenie Parku Przemysłowego ELANA oraz miejskiej sieci ciepłowniczej miasta Torunia.

Aktualnie, odpady pochodzące z Torunia są transportowane do spalarni zlokalizowanej w Bydgoszczy.