Zabezpieczanie reliktów św. Ducha w Toruniu – propozycje toruńskich naukowców

Grupa czterech naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu opracowała strategię ochrony zabytkowych ruin kompleksu św. Ducha na czas zimowy. Ich plan został przekazany do oceny Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Zaproponowane rozwiązanie polega na ochronie odkrytych ścian za pomocą worków napełnionych luźnym materiałem, pochodzącym z bezpośredniego sąsiedztwa ruin.

Pomysłodawcami tej inicjatywy są wybitni eksperci w swoich dziedzinach: przewodnicząca Rady Ochrony Zabytków działającej przy Ministrze Kultury, profesor Bogumiła Rouba, znany antropolog profesor Tomasz Kozłowski oraz doświadczeni archeolodzy – profesor Małgorzata Grupa i rzeczoznawca ministerialna profesor Krystyna Sulkowska-Tuszyńska.

Na ich zlecenie, wniosek z propozycją zabezpieczenia został przekazany do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Toruniu. To właśnie ta organizacja była inicjatorem dyskusji na temat Bulwaru Filadelfijskiego, zorganizowanej w formie okrągłego stołu.