Rozwój infrastruktury drogowej w Kujawsko-Pomorskiem – plan budowy 14 nowych obwodnic

W najbliższych kilku latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego powstanie 14 nowych obwodnic, co przyczyni się do znacznego usprawnienia komunikacji ciężarowej i poprawy bezpieczeństwa. Dzięki tym inwestycjom tranzyt ciężkich pojazdów zostanie skierowany poza centra miast, co zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla mieszkańców jak i dla kierowców.

Realizacja tych ambitnych planów będzie możliwa dzięki funduszom z Unii Europejskiej oraz środkom z budżetów samorządu wojewódzkiego i lokalnych. Pierwsze umowy, dotyczące budowy obwodnic w Rypinie, Brodnicy i Tucholi, zostały już podpisane 9 grudnia. Ciągłe działania mają na celu pozyskanie dodatkowych funduszy na realizację tych kosztownych przedsięwzięć.

Jak podkreślał marszałek Piotr Całbecki, tworzenie obwodnic jest strategicznym elementem rozwoju infrastruktury drogowej regionu od wielu lat. Do tej pory udało się zrealizować osiem takich projektów, a obecnie trwa budowa obwodnicy Lubrańca. Wszystkie plany przygotowywane są we współpracy z samorządami lokalnymi i poprzedzone są konsultacjami z mieszkańcami, czego celem jest zapewnienie jak największego poziomu akceptacji społecznej dla tych inwestycji.