Aplikacja dla rolników poszkodowanych przez suszę

Wszyscy rolnicy i producenci z Torunia, którzy doświadczyli strat z powodu trwającej suszy, mają teraz możliwość składania wniosków o wycenę ich strat. Mogą to zrobić za pomocą dedykowanej aplikacji internetowej lub zgłaszając problem do odpowiedniego wydziału Urzędu Miasta.

System Monitoringu zaobserwował sytuację i potwierdził wystąpienie suszy rolniczej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Z tego względu Urząd Miasta Torunia informuje rolników z naszego rejonu, których uprawy zostały zniszczone przez tę nieprzyjemną atmosferyczną anomalie, że są zobligowani do zgłaszania szkód powstałych na skutek suszy. Mogą to zrobić korzystając z aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”.

Choć nie jest to zobowiązujące, niektórzy mogą chcieć, aby dodatkowe oszacowanie ich strat dokonała komisja powołana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy. Aby to zrobić, muszą zgłosić tę prośbę do Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12. Komisja przystąpi do szacowania strat tylko na podstawie wniosku od producenta rolnego, który musi być zgłoszony na czas przed zbiorami.

Aplikacja „Zgłoś szkodę rolniczą” została uruchomiona dla producentów rolnych w drugiej połowie lipca bieżącego roku. W planach jest jej dostępność dla gmin w kolejnym miesiącu.