Rozpoczęcie modernizacji dwóch fragmentów drogi krajowej nr 80 między Toruniem a Bydgoszczą

W dniu 4 lipca, we wtorek, ma miejsce początek prac remontowych dotyczących nawierzchni dwóch odcinków drogi krajowej nr 80, łączącej Toruń z Bydgoszczą. Ta interwencja może spowodować utrudnienia w przejeździe przez miejscowości Przysiek i Górsk, które są położone na tej trasie. Droga krajowa nr 80 jest jednym z najbardziej ruchliwych szlaków komunikacyjnych w regionie, stanowiąc kluczowy łącznik między dwoma stolicami województwa kujawsko-pomorskiego.

Podjęte działania remontowe skupiają się na częściach trasy o długości 3,2 kilometra w Górsku i 600 metrów w Przysieku. Wszystkie te fragmenty znajdują się na terenie zabudowanym i są kolejnymi elementami drogi krajowej nr 80 poddanymi modernizacji.

Celem prowadzonych prac jest eliminacja występujących na drodze spękań i wykruszeń, przywrócenie odpowiednich parametrów równości zarówno wzdłużnej, jak i poprzecznej, zapewnienie prawidłowego odwodnienia powierzchni trasy oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Planowane prace obejmują wymianę istniejących warstw nawierzchni: podbudowy, warstwy wiążącej, ścieralnej oraz nawierzchni wykonanej z kostki betonowej na zjazdach, dojściach do przejść dla pieszych oraz peronach zatok autobusowych. Ponadto przewiduje się ponowne wyprofilowanie poboczy bez zmiany ich niwelety oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego – podaje Julian Drob, rzecznik prasowy kujawsko-pomorskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.