Remont targowiska miejskiego nie przynosi zadowolenia

Modernizacja części południowej targowiska miejskiego znajdującego się przy ulicy Mickiewicza nie spełnia oczekiwań handlarzy. Wręcz przeciwnie – wielu z nich jest zdania, że sytuacja pogorszyła się w porównaniu do stanu sprzed remontu.

Targowisko na Mickiewicza dawno już domagało się renowacji. Na szczęście, ostatecznie udało się zrealizować ten projekt. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich latach 2014-2020 „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, a konkretnie poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, miasto otrzymało dofinansowanie na pracę remontową. Choć brzmienie tych programów może wydawać się skomplikowane, najistotniejsze jest to, że przekazano aż milion złotych na ten cel. Samorząd miasta dokłada do tego jeszcze ponad pół miliona złotych.

Podczas trwania tej inwestycji, od listopada 2023 do stycznia 2024 roku, zrealizowano szereg prac. Utworzono zadaszenia dla stanowisk handlowych rolników, które znajdują się od strony ulicy Krasińskiego. Powstało także 16 nowych punktów handlowych o rozmiarach 4 na 3 m i 16 miejsc parkingowych dla pojazdów kupców o wymiarach 4 na 6 metrów. Na terenie targowiska wytyczono również środkowy trakt spacerowy o szerokości sześciu metrów.