Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych w Toruniu rozpocznie się 4 marca 2024 r.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 29 lutego 2024 r. w Przedszkolu Miejskim nr 5, ujawniono szczegóły dotyczące rekrutacji do przedszkoli oraz pierwszych klas szkół podstawowych. Rekrutację zaplanowano na poniedziałek 4 marca 2024 r., dokładnie o godzinie 12:00. Proces ten obejmie przedszkola miejskie, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zarządzane przez Gminę Miasta Toruń oraz klasy I tychże szkół. Zakończenie rekrutacji przewidziano na 15 marca 2024 r., o godzinie 15:00, z wyjątkiem rekrutacji do oddziałów sportowych w szkołach podstawowych, której termin zakończenia ustalono na 8 marca 2024 r., również o godzinie 15:00.

Prezydent Michał Zaleski zapewnił, że liczba miejsc dostępnych w toruńskich placówkach edukacyjnych jest wystarczająca dla wszystkich dzieci. Wskazał, że Gmina Miasta Toruń ma pod swoim zarządem 18 przedszkoli i 16 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w ramach szkół podstawowych. Dodatkowo, od 1 września 2024 r., do systemu edukacji dołączy Szkoła Podstawowa nr 12, także z oddziałami przedszkolnymi. Łączna liczba miejsc to 1448, przy 1369 dzieciach urodzonych w roku 2021 mieszkających w Toruniu. W klasach pierwszych szkół podstawowych przygotowano natomiast 1833 miejsca w 75 oddziałach dla 1769 siedmiolatków.

Anna Łukaszewska, dyrektorka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia, zachęciła rodziców do zapoznania się z dostępnymi online informacjami o ofercie przedszkoli, danymi teleadresowymi tych placówek oraz liczbą dostępnych miejsc. Wnioski o przyjęcie dziecka do placówki powinni składać rodzice, którzy po raz pierwszy decydują się na przedszkole dla swojego dziecka. Mogą oni wybrać maksymalnie pięć przedszkoli, które uznają za najbardziej odpowiednie. Proces ten wymaga również dołączenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych. Pani dyrektor podkreśliła, że decydującą rolę grają punkty przyznawane podczas procesu rekrutacji, a nie kolejność składania wniosków.