Publiczne konsultacje nad projektem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia potrwają do 15 grudnia 2023

W kontekście Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (w skrócie: Strategia ZIT), został zaproponowany projekt prognozy oddziaływania na środowisko. Obecnie, do 15 grudnia 2023 roku, otwarte są publiczne konsultacje w sprawie tego dokumentu.

Proces prognozowania oddziaływania na środowisko ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych wpływów realizacji Strategii ZIT na środowisko naturalne. Dotyczy to zarówno wpływu samych ustaleń zawartych w Strategii, jak i propozycji rozwiązań mających na celu zapobieganie, minimalizowanie lub kompensowanie możliwych negatywnych skutków dla środowiska. Strategia ZIT jest kluczowym dokumentem, który wyznacza cele wspólne dla gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia i podkreśla znaczenie realizacji inwestycji, które mogą uzyskać wsparcie finansowe z funduszy Unii Europejskiej.

Za opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii ZIT odpowiada Krzysztof Okrasiński z firmy Zielone Oko. Firma ta specjalizuje się w doradztwie związanym z ochroną środowiska, a jej działania obejmują wsparcie dla sektora publicznego, inwestorów, pracowni projektowych i organizacji branżowych. Główne obszary kompetencji firmy to oceny oddziaływania na środowisko, badania ekologiczne, zarządzanie wodami oraz adaptacja do zmian klimatu.