Planowana inwestycja Torunia na 2024 r. o wartości 380 mln zł wchodzi w drugą fazę

W ramach projektu budżetu Torunia na rok 2024 przewiduje się przeznaczenie 380 mln zł na różnorodne inwestycje. Projekt ten jest obecnie poddawany drugiemu czytaniu. Planowane wydatki mają osiągnąć sumę 1,8 mld zł, przy szacowanych dochodach na poziomie 1,68 mld zł. Zgodnie z projektem, całkowite zadłużenie publiczne miasta wzrośnie do poziomu 1,26 mld zł, a gdy uwzględni się długi spółek miejskich, całkowite zadłużenie przekroczy 1,5 mld zł.

Zakładany deficyt budżetowy wynosi 124 mln zł. Koszty związane z obsługą długu publicznego miasta mają wynieść 75 mln zł. W kontekście globalnego zadłużenia miasta, planowany wzrost to kwota 1,26 mld zł, a włączając w to długi miejskich spółek suma ta przekroczy 1,5 mld zł. W strukturze wydatków znaczną część, bo aż 707 mln zł, stanowić będą wydatki edukacyjne. Dla sektora kultury zaplanowano natomiast kwotę 38,9 mln zł.

W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych najwięcej środków, bo aż ponad 142 mln zł, ma zostać przeznaczone na transport i łączność. W 2024 roku planowane są m.in. takie wydatki jak 31 mln zł na stworzenie Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, 13 mln zł na spłatę zobowiązań związanych z budową Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki oraz 1,78 mln zł na konserwację i restaurację kruchty północnej oraz wnętrza kaplic kościoła św. Jakuba.

Aneta Pietrzak, skarbnik miasta, podczas dyskusji na pierwszym czytaniu budżetu stwierdziła: “W ramach 31 mln na ECFC zostały ujęte m.in. środki związane z przygotowaniami kolejnego, drugiego etapu inwestycji”. Miasto nie planuje przeprowadzić w przyszłym roku remontu bieżni na stadionie miejskim przy ul. Bema, co wiązałoby się z kosztem ponad 11 mln zł.