Przebudowa ul. Łącznej w Toruniu: Nowa jezdnia, chodnik i droga rowerowa do grudnia

Rozpoczęto prace przy renowacji i modernizacji ul. Łącznej, położonej na lewym brzegu Wisły. Na planie jest stworzenie nowej jezdni, budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej. Przewidywany koniec prac to grudzień bieżącego roku.

Znaczące zmiany zapowiadają się na lewobrzeżnych drogach Torunia. Na ul. Łącznej, zlokalizowanej pomiędzy kluczowymi arteriami komunikacyjnymi, dotychczas usunięto starą warstwę nawierzchni oraz dwa budynki gospodarcze, które przeszkadzały w przeprowadzeniu prac drogowych. Ulica ta łączy Trasę Średnicową Podgórza (ul. Andersa) od strony północnej z trasą ekspresową S10 od strony południowej.

Inwestycja rozpoczęła się na skrzyżowaniu z ul. Stawki Południowe, którą poddano przebudowie dwa lata temu, w 2018 r. Ze strony zachodniej, ul. Łączna prowadzi w stronę ul. Okólnej i dalej łączy się z ul. Kniaziewicza – jak informuje rzecznik prasowa Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, Agnieszka Kobus-Pęńsko.

Planowe prace obejmują fragment ul. Łącznej o długości 1400 metrów. Na tym odcinku powstaną: jezdnia z dwoma pasami ruchu, chodnik oraz ścieżka rowerowa. Projekt przewiduje również instalację nowego oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji deszczowej oraz rozwiązanie problemów z sieciami gazowymi, energetycznymi i telekomunikacyjnymi, które kolidowały z działaniami na drodze.

Całkowite koszty inwestycji wynoszą 16,5 mln złotych. Planowany termin finalizacji prac to grudzień tego roku. Do chwili obecnej udało się wyeliminować wszelkie konflikty z sieciami: gazową, telekomunikacyjną i energetyczną. Została również usunięta stara nawierzchnia oraz dwa budynki gospodarcze, które przeszkadzały w realizacji projektu. Prace przy budowie pętli autobusowej na wysokości ul. Tataraków są już w trakcie.

Przewiduje się, że cała inwestycja zostanie zakończona w grudniu bieżącego roku a jej całkowity koszt wyniesie 16,5 mln złotych.