Projekt "Budki dla Jerzyków": Inicjatywa na Rzecz Ochrony Przyrody w Toruniu

Na terenie Gminy Miasta Toruń, w ramach budżetu obywatelskiego, wprowadza się innowacyjny projekt o nazwie „Budki dla Jerzyków za Odpady PET”. Inicjatywa ta ma na celu promowanie postaw proekologicznych i zwiększenie liczby dostępnych siedlisk lęgowych dla jerzyków.

Inicjatywa, która ma zostać wprowadzona w 2023 roku, planuje instalację aż 160 gniazd dla tych ptaków. Projekt przewiduje umieszczenie 80 budek wykonanych z drewna oraz 80 stworzonych z trocinobetonu. Te specjalnie zaprojektowane siedliska będą montowane na ścianach budynków szkolnych i przedszkolnych w Toruniu, które zdecydowały się na udział w tym projekcie. Warto zaznaczyć, że proces instalacji budek będzie pod stałym nadzorem specjalisty ornitologa, co zapewni optymalne warunki i lokalizacje dla jerzyków.

Jerzyki są ważnym elementem ekosystemu, aktywnie pomagając w kontroli populacji takich owadów jak komary czy muchy. Niestety, naturalne siedliska tych ptaków są coraz rzadziej spotykane z powodu różnego rodzaju prac remontowych czy modernizacyjnych. Jerzyki często tworzą kolonie na budynkach, ale działania termomodernizacyjne mogą pozbawić je tradycyjnych miejsc gniazdowania.

Ze względu na korzyści płynące z obecności jerzyków, montaż dodatkowych budek lęgowych jest niezmiernie istotny. Kluczowe znaczenie ma tutaj odpowiedni dobór lokalizacji i wymiarów budki. Mimo małych rozmiarów ciała, jerzyki posiadają duże skrzydła, co musi być uwzględnione przy projektowaniu budek. W Toruniu montowane są budki spełniające europejskie i krajowe standardy, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo, że ptaki skorzystają z nowo utworzonych miejsc lęgowych.