Program wsparcia prowadzony przez Toruńskie Centrum Caritas na rzecz osób wymagających częściowej opieki kontynuowany w 2024 roku

Kiedy nadszedł rok 2024, Toruńskie Centrum Caritas nie zwalniało tempa i bezbłędnie realizowało program pod nazwą „Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 30 osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych”. Istotne jest to, że Gmina Miasta Toruń stanowiła solidne zaplecze finansowe dla tego zadania.

Program ten kierowany był do mieszkańców miasta Torunia, a konkretniej do seniorów. Osoby te, ze względu na wiek, problematyczny stan zdrowia czy też niepełnosprawność, potrzebują pewnej formy opieki oraz asysty przy zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Celem tego publicznego zadania było stworzenie miejsca – ośrodka wsparcia, gdzie mogliby oni otrzymać profesjonalną pomoc.

W ramach działalności ośrodka, uczestnicy mieli dostęp do różnorodnych form terapii zajęciowej, takich jak socjoterapia, ergoterapia czy arteterapia. Dodatkowo, mogli skorzystać z rehabilitacji oraz terapii ruchem, a także wziąć udział w zajęciach o charakterze rekreacyjno-sportowym. Beneficjentom oferowano również udział w treningach społecznych, które miały na celu rozwijanie ich zdolności interpersonalnych i nabywanie nowych umiejętności. Wszystko to miało na celu zwiększenie ich samodzielności i poprawę jakości życia. W kontakcie z innymi instytucjami ośrodek starał się kształtować u beneficjentów większą wrażliwość na potrzeby innych oraz rozwijać zachowania prospołeczne.