Program Odbudowy Zabytków wsparciem dla toruńskich samorządów

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, który ma za zadanie wspomóc samorządy w zachowaniu i renowacji dziedzictwa kulturalnego Polski, przewidziano środki na odrestaurowanie elementów kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu. Program ten jest finansowy wsparciem dla samorządów, które dzięki niemu mają możliwość przywrócenia zabytkom ich pierwotnej świetności.

W drugiej edycji programu na ponad 3200 inwestycji przeznaczono kwotę zbliżającą się do 1,8 mld zł. Wśród tych projektów znalazły się również te dotyczące zabytków toruńskich.

Jednym z beneficjentów tych środków będzie Kościół p.w. Św. Jakuba w Toruniu, którego konserwację i restaurację kruchty północnej (znanej jako Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic: Różańcowej i Ogrójcowej zaplanowano sfinansować z dotacji rządowej wynoszącej 3 430 000 zł.

Kościół p.w. Św. Jakuba, wzniesiony w latach 1309-1368, to jeden z najcenniejszych zabytków Nowego Miasta w Toruniu. W ramach prac renowacyjnych przewidziano odrestaurowanie kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza z wyposażeniem kaplic: Różańcowej i Ogrójcowej. Planowane są prace konserwatorsko-restauratorskie, które obejmą kluczowe dla kościoła partie wnętrza, będące miejscem sprawowania liturgii i organizowania koncertów.

Zarówno Biała Kruchta, jak i Kaplica Ogrójcowa są elementami, które rzucają się w oczy już po przekroczeniu progu obiektu. Ich stan techniczny wymaga natychmiastowej interwencji, aby powstrzymać dalsze niszczenie tych cennych zabytków.