Rozwój infrastruktury drogowej: Rozbudowa Szosy Okrężnej

Zmagania z budową dróg są nieodłącznym elementem życia każdego miasta. Właśnie ruszyły prace nad rozbudową Szosy Okrężnej, gdzie początkowo przystąpiono do frezowania istniejącej nawierzchni.

Etap prac obejmuje działania na jednym pasie ruchu, a ich zakres dotyczy fragmentu drogi od skrzyżowania Szosy Okrężnej z Gagarina aż do skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza. Od dnia 4 października, planowane jest rozpoczęcie prac nad konstrukcją kanalizacji deszczowej na tym odcinku. Z uwagi na prowadzone prace, ruch na Szosie Okrężnej odbywa się tylko w kierunku Bydgoszczy. Poniżej znajduje się mapa prezentująca tymczasową organizację ruchu.

Ta inwestycja to kolejny projekt finansowany za pomocą funduszy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowa dotyczyć będzie prawie 780 metrów ulicy. Po jej zakończeniu pojawi się tutaj całkowicie nowe układy drogowe składające się z dwóch jezdni, po dwa pasy ruchu. Przewidziano również budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 metra i chodnika o szerokości 2 metrów po wschodniej stronie ulicy. Natomiast po stronie zachodniej powstanie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 metra.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę oświetlenia oraz usunięcie kolizji elektroenergetycznych. Prace obejmują także przebudowę sieci teletechnicznych i sanitarnych. Wykonawca zobowiązał się do budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej. Wartość inwestycji wynosi prawie 18,5 miliona złotych, a z tego ponad 2,1 miliona złotych zostanie przeznaczone na urządzenie zieleni. Czas realizacji inwestycji przewidziany jest do sierpnia 2025 roku.