Program Ciepłe Mieszkanie w Toruniu

Program Ciepłe Mieszkanie jest skierowany do osób fizycznych, które posiadają tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na terenie miasta Torunia.

Ile wynosi dofinansowanie do tego projektu?

Wysokość dofinansowania zależy od dochodów beneficjenta lub osób z jego gospodarstwa domowego. Podstawowe dofinansowanie pokrywa do 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 15 000 zł. Z Kolei podwyższony – do 60% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 25 000 zł. Najwyższy próg dofinansowania wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 37 500 zł.
Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 120 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowania?

Co do zasady, takie dofinansowanie można przeznaczyć na demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w lokalu mieszkalnym. A także na zakup i montaż nowego źródła ciepła, np. pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze. Mowa także o kotłach gazowych, kondensacyjnych, kotłach na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewaniu elektrycznym i wiele innych.