Profilaktyka i Przeciwdziałanie Uzależnieniom Cyfrowym: Toruńskie Towarzystwo Zaprasza Szkoły do Współpracy

Powstało w Toruniu Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, które skierowało swoją ofertę do placówek oświatowych miasta, tj. przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem jest przeprowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych dla rodziców i bliskich osób, które są narażone na e-uzależnienia.

Zadaniem tej inicjatywy jest zwiększenie poziomu świadomości i wiedzy na temat mechanizmów i przyczyn uzależnienia od internetu, gier sieciowych oraz nowych technologii. Chcemy wzmocnić kompetencje wychowawcze rodziców, podkreślić ich autorytet i aktywne zaangażowanie w życie rodzinne. Zajęcia będą służyć uczestnikom do zdobycia wiedzy na temat istoty problemu uzależnień, jak również rozumienia jego uwarunkowań, czynników ryzyka oraz ochronnych i etapów powstawania uzależnień behawioralnych.

W ramach projektu, uczestnicy zyskają umiejętność szybkiego rozpoznawania pierwszych sygnałów ostrzegawczych, symptomów problematycznego korzystania z komputera i internetu, czy nadmiernej gry. Zostanie im przekazana także wiedza na temat zagrożeń związanych z cyberprzemocą, a także jak zwiększyć swoje umiejętności radzenia sobie z e-uzależnieniami, jak również kompetencje wychowawcze i rodzicielskie.

Priorytetem jest profilaktyka i edukacja już od najmłodszych lat, dlatego chcemy zaangażować do współpracy przedszkola. Rodzice i opiekunowie powinni posiadać wiedzę na temat jak rozwijać umiejętności wychowawcze, stosować efektywne metody wychowania, wprowadzać reguły korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozumieć funkcjonowanie nowych mediów.