Prawie 700 tys. do podziału w gminie Lubicz

Zebrania wiejskie w gminie Lubicz skupią się wokół naprawdę dużych pieniędzy. Początek zebrań planowany na czwartek 10 września oznaczać będzie podjęcie powakacyjnych decyzji dotyczących rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego. Choć podejmowane będą inne tematy, właśnie to będzie najważniejszym celem spotkania.

Na czym polega fundusz sołecki?

W ramach działania funduszu sołeckiego gminy muszą podzielić środki zarezerwowane w budżecie. Cała procedura uzależniona jest od liczby mieszkańców – to właśnie na jej podstawie algorytm umożliwia prowadzenie działań. Następnie sołtysi z gminy oraz rada sołecka wspólnie podejmują decyzje o celach, które obejmie wydatkowanie tych pieniędzy.

Budżet obywatelski – co zmieniono dotąd?

Fundusz sołecki przyjmuje formę budżetu obywatelskiego przeznaczonego dla mieszkańców gminy. Dzięki niemu społeczność lokalna może faktycznie wpływać na zmiany podejmowane w ich okolicy.  Dotąd fundusz ten umożliwił przeprowadzenie szeregu zmian na terenie gminy Lubicz. Dzięki decyzjom mieszkańców wyremontowano świetlice, wybudowano siłownie, place zabaw, skateparki, a także oświetlono boisko i udrożniono rowy.  

Jaka kwota do podziału?

Na 17 sołectw, które wchodzą w skład gminy Lubicz, przeznaczono do podziału 681 tys. złotych. Dokładny rozdział tych pieniędzy uzależniony jest od wielkości poszczególnych jednostek. W związku z tym największe fundusze otrzymają największe sołectwa. Dotyczyć to będzie przede wszystkim Grębocina, Złotorii, Lubicza Górnego oraz Lubicza Dolnego. Każde z nich ma otrzymać około 50 tys. złotych.

Na co można przeznaczyć fundusz?

Pieniądze w ramach funduszu można przeznaczyć na różnego rodzaju wydarzenia np. imprezy kulturalne i spotkania. W związku z pandemią część z tych pieniędzy nie została zrealizowana. Wójt gminy Lubicz zaleca, aby przy kolejnych decyzjach jak największą kwotę budżetu przeznaczyć na realizacje inwestycji, których odbycie się nie będzie zagrożone przez trwającą obecnie pandemię.