Poradnik poświąteczny: Jak prawidłowo pozbyć się choinki?

Podczas rozmowy z Joanną Pepłowską, pracownicą Referatu Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych Urzędu Miasta Torunia, udzielamy odpowiedzi na pytanie wielu osób – co powinniśmy zrobić z choinką po okresie świątecznym? Dodatkowo dowiadujemy się, jak mieszkańcy mogą efektywnie radzić sobie z odpadami generowanymi w domu.

Choinki zakupione na święta różnią się trwałością w zależności od gatunku, utrzymując swoją świeżość od 2 do 5 tygodni. Osoby, które decydowały się na zakup drzewka na ostatnią chwilę, mogą cieszyć się jego zapachem przez jeszcze jakiś czas. Niemniej jednak, każdego roku pojawia się ten sam dylemat – jak prawidłowo pozbyć się choinki po świętach?

Nie wolno nam pozbywać się choinek przez wyrzucenie ich do kontenerów na zmieszane odpady. Zasadniczo istnieją dwa sposoby na właściwe pozbycie się poświątecznej choinki:

Choinkę najlepiej jest wykorzystać jako bioodpad. W budynkach jedno- i wielorodzinnych mamy specjalne pojemniki na tego typu odpady, które są opróżniane co dwa tygodnie. W dniu wywozu wystarczy wystawić choinkę, a na pewno zostanie ona odebrana. Alternatywnie, możliwe jest skorzystanie z usług odbioru odpadów wielkogabarytowych. Ten rodzaj odbioru przeprowadzany jest raz w miesiącu, w określonym terminie. Aby skorzystać z tej możliwości, należy zgłosić chęć wywozu choinki na 5 dni przed planowanym odbiorem.