Planowane prace modernizacyjne na torowisku tramwajowym w Toruniu

Władze miasta Torunia kontynuują prace projektowe nad następnym etapem modernizacji infrastruktury tramwajowej. Planowany przedsięwzięcie ma na celu gruntowną modernizację kolejnego odcinka torowiska tramwajowego. Prace mają objąć obszar wzdłuż ulicy Konstytucji 3 Maja, od skrzyżowania z ulicą Śląskiego aż do pętli tramwajowej przy ulicy Olimpijskiej.

Umowa na opracowanie projektu technicznego oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń na przeprowadzenie prac modernizacyjnych została podpisana w 2023 roku. Wybranym do realizacji zadania wykonawcą jest firma CONE AMG sp. z o.o., której oferta okazała się najkorzystniejsza w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Plan zakłada, że rewitalizacji ulegnie około 4,3 tysiąca metrów pojedynczego torowiska tramwajowego usytuowanego wzdłuż ulicy Konstytucji 3 Maja oraz na pętli Olimpijskiej. Przewiduje się również modernizację systemu odwadniającego oraz sieci trakcyjnej. Niezbędna będzie także przebudowa infrastruktury towarzyszącej.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych projektów modernizacyjnych, tam gdzie to możliwe, nowe torowisko zostanie zaprojektowane z wykorzystaniem technologii zielonych. Dodatkowo, perony tramwajowe zostaną przebudowane i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych.

Na terenie pętli Olimpijskiej planuje się także budowę kontenerowej podstacji trakcyjnej, która będzie zasilać linię tramwajową ciągnącą się od placu Daszyńskiego aż do wspomnianej pętli. Przewiduje się również utworzenie stanowiska do napiaszczania tramwajów.