Obchody 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO z udziałem Prezydenta Torunia, Michała Zaleskiego

W Toruniu odbyły się uroczyste obchody jubileuszu ćwierćwiecza członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim (NATO). Wydarzenie, które miało miejsce 12 marca 2024 r., zostało upamiętnione specjalnym apelem oraz konferencją naukową. W ceremonii uczestniczył również Michał Zaleski, Prezydent Torunia.

Znaczący dla naszego kraju moment przystąpienia do NATO nastąpił dokładnie 12 marca 1999 r. Było to owocem długotrwałego wysiłku dyplomatycznego i szeregu reform podejmowanych w Polsce, zwłaszcza w obszarze obronności. Przez całe 25 lat naszego członkostwa, rola Polski w Sojuszu systematycznie wzrastała. Obecnie jesteśmy uznawani za solidnego partnera, aktywnie wpływającego na decyzje podejmowane na forum NATO w Brukseli. Wojsko polskie uczestniczy w misjach i operacjach militarnych prowadzonych przez Sojusz. Jesteśmy także reprezentowani w strukturach tzw. wysuniętej obecności NATO na wschodzie Europy, szczególnie na Łotwie i w Rumunii. Infrastruktura wojskowa NATO jest zlokalizowana także na terytorium Polski, w miejscowościach takich jak Szczecin, Elbląg, Bydgoszcz czy Kraków. Regularne ćwiczenia militarne przeprowadzane przez polskie siły zbrojne z innymi armiami członków Sojuszu sprawiają, że są one w pełni zintegrowane i spełniają standardy NATO. Warto również podkreślić, że Polska należy do grona państw, które przeznaczają ponad 2% swojego PKB na obronność.

Podczas swojego wystąpienia Prezydent Zaleski podkreślił rolę, jaką odgrywa Toruń w kontekście obecności wojskowych i NATO w mieście. Zaznaczył, że Toruń jest miastem z silną tradycją wojskową. Ponad sto lat temu powstała tutaj Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej, której tradycje kontynuuje dzisiejsza Akademia Marynarki Wojennej. Toruń jest także siedzibą polskiej artylerii, a szkoła oficerska założona przez Marszałka Józefa Piłsudskiego stanowi dumę miasta. Wymienione osiągnięcia dowodzą umiejętności polskiego artylerzysty do obrony kraju, niepodległości i demokracji. Prezydent Zaleski zaznaczył także, że lokalne Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia jest gotowe na kolejny etap rozwoju, którym będzie utworzenie wojsk rakietowych. Powstająca w pobliżu Torunia baza dla nowoczesnych wyrzutni rakietowych potwierdza gotowość miasta do aktywnego udziału w działaniach NATO.