Opóźnienia w realizacji inwestycji drogowej na lewobrzeżu – nieprzewidziane problemy z infrastrukturą podziemną

Niepokojące wiadomości napływają odnośnie prac związanych z wykonaniem skrzyżowania z ulicą Poznańską w dzielnicy Prüfferów, położonej na lewym brzegu rzeki. Wszystko wskazuje na to, że ustalony wcześniej harmonogram prac nie zostanie przestrzegany i żądane prace nie zostaną ukończone w planowanym terminie. Na chwilę obecną, trudno jednoznacznie określić nowy orientacyjny termin zakończenia inwestycji. Oczywiście, sytuacja ta generuje wiele niedogodności, przede wszystkim dla osób mieszkających na lewobrzeżu.

Sytuacja ta dotyczy konkretnie fragmentu ulicy Poznańskiej, od numeru 49 (co odpowiada lokalizacji klasztoru Franciszkanów) do miejsca, w którym krzyżuje się ona z ulicą Hallera. To właśnie ten odcinek jest niedostępny dla ruchu drogowego od 16 września. W celu omijania remontowanego fragmentu został wyznaczony objazd składający się z ulic Hallera, 63. Pułku Piechoty, Andersa i Drzymały.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest natrafienie przez wykonawcę – firmę ONDE S.A, na dotychczas nieznany element infrastruktury podziemnej, mianowicie sieć telekomunikacyjną. Jak informuje Agnieszka Kobus – Pęńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg, ww. sieć nie była uwzględniona na żadnych dostępnych mapach. Obecnie prowadzone są rozmowy z zarządcami sieci na temat czasu, jaki będzie potrzebny na jej przebudowę i odpowiednie zabezpieczenie. Wobec powyższego, trudno określić konkretne ramy czasowe, ale już teraz wiadomo, że pierwotnie zakładane zakończenie prac do 30 listopada jest niemożliwe do realizacji.