Opieka żłobkowa w Toruniu jedną z najlepszych w województwie

W tym roku Toruń został doceniony za swoją opiekę żłobkową. Nasze miasto zajęło 10. miejsce wśród miast wojewódzkich w rankingu pod tytułem Opieka instytucjonalna nad dziećmi do lat 3. Konkurs przygotowało Pismo Wspólnota.

Jak wyglądał ranking?

Ranking został opracowany na podstawie danych z 2021 roku. Opiera się on na wskaźniku użłobkowienia, czyli porównaniu liczby dzieci objętych opieką instytucjonalną z ogólną liczbą dzieci w wieku 1-3 lat. W zestawieniu uwzględniono dzieci z żłobków, klubów dziecięcych oraz dzieci w wieku do 3 lat z przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Według tego rankingu nasze miasto oferuje łącznie 2 324 miejsca opieki dla dzieci w wieku do lat 3. Stan ten opracowań według danych na 31.12.2022 r.

Jak wypadł Toruń na tle innych miast?

Według rankingu najlepszą opiekę żłobkową ma Rzeszów (70,19 proc.). Nasze miasto, z wynikiem 59,81 proc. uplasowało się na miejscu 10. W porównaniu z danymi z 2016 roku udało nam się wskoczyć aż o 5 miejsc wyżej. Z województwa kujawsko-pomorskiego w pierwszej 20 znalazła się również Bydgoszcz.