Apel o uchylenie uchwały dotyczącej Wrzosowiska przez kandydata na prezydenta Torunia z ramienia Konfederacji

W trakcie wtorkowego spotkania z prasą, Maciej Cichowicz, reprezentujący Konfederację w wyścigu o fotel prezydenta Torunia, wyraził swoją decyzję o wystąpieniu do wojewody kujawsko-pomorskiego z wnioskiem o anulowanie uchwały rady miasta dotyczącej Wrzosowiska. Podkreślił, że nie powinno być tolerowane tworzenie przepisów prawnych bez udostępnienia radnym odpowiednich ekspertyz, w tym przypadku związanych z tym obszarem.

Cichowicz wskazał, że podczas głosowania, które miało miejsce na sesji rady miasta w ostatnim tygodniu, a które dotyczyło utworzenia na tym terenie rezerwatu przyrodniczo-krajobrazowego, radni głosowali bez pełnej wiedzy na temat planowanego projektu. Odnotował, że dokumentacja przygotowana przez miasto nie została przedstawiona radnym podczas sesji. Oświadczył, iż jego komitet zamierza zwrócić się do wojewody kujawsko-pomorskiego z prośbą o unieważnienie uchwały, jako element kontroli nad samorządem, którą sprawuje on. Cichowicz zarzucił, że złamano prawo, a na pewno zasady dobrego obyczaju. Zapowiedział udostępnienie wojewodzie nagrań dowodzących odmowy udostępnienia niezbędnych dokumentów radnym przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie.

Podczas briefingu prasowego, kandydat na prezydenta Torunia zaapelował o nieprzedstawianie projektów uchwał tuż przed wyborami w celu stworzenia przekazu dla mieszkańców o tym, że ich głos jest słyszany i że działania są podejmowane na ich rzecz. Krytykował strategię pokazującą mieszkańcom działania, które były przez nich wcześniej proponowane.