Nowy wygląd Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu

Niezależnie od prowadzonych poszukiwań archeologicznych w pobliżu Bramy Klasztornej, zespoły drogowe rozpoczęły prace nad konstrukcją nawierzchni na innym odcinku Bulwaru Filadelfijskiego. Przewiduje się, że te działania zostaną sfinalizowane pod koniec września.

Minął miesiąc czerwiec, który upamiętnia rocznicę rozpoczęcia renowacji Bulwaru Filadelfijskiego. Zgodnie z pierwotnym planem, o tej porze już wszystkie prace przy Wiśle powinny być ukończone. Niestety, ze względu na bogatą historię toruńskiego nabrzeża i ciągle odkrywane artefakty archeologiczne, remonty są opóźnione. Mimo to, równocześnie z wykopaliskami, postępuje konstrukcja jezdni na pozostałym odcinku bulwaru.

Prace drogowe na ulicy Mostowej przy bulwarze rozpoczęły się 21 sierpnia. Wstępny termin zakończenia prac ustalono na koniec września i dotyczy odcinka aż do miejsca, gdzie obecnie trwają badania archeologiczne. Wykopaliska prowadzone w okolicy Bramy Klasztornej oraz hotelu „Bulwar”, zgodnie z umową, mają się zakończyć do połowy października. Tylko po ich finalizacji drogowcy będą mogli kontynuować swoje zadania na tym terenie.