Nowy sezon rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pod auspicjami Gminy Miasta Toruń ruszył 13 maja 2024 roku

Proces rekrutacyjny do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń na rok szkolny 2024/2025 rozpoczął się 13 maja 2024 roku. Całość rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanego systemu informatycznego, który ma na celu usprawnienie i transparentność procesu. Dla kandydatów przygotowano w sumie ponad 2000 miejsc w różnych typach szkół.

System rekrutacyjny umożliwia zapis do klas pierwszych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia, które są zarządzane przez Gminę Miasta Toruń. Dostępne są łącznie 2050 miejsc, rozdzielone pomiędzy różne typy instytucji edukacyjnych: 150 miejsc w 4 branżowych szkołach I stopnia, 690 miejsc w 8 technikach oraz najwięcej, bo aż 1210 miejsc, w 11 liceach ogólnokształcących.

Rekrutacja jest realizowana w dwóch etapach – etapie zasadniczym i uzupełniającym. Jeżeli kandydat nie otrzymał miejsca w żadnej z wybranych szkół w pierwszym etapie rekrutacji, ma możliwość skorzystania z rekrutacji uzupełniającej. Procedura ta jest prowadzona według tych samych zasad co rekrutacja zasadnicza, jednak czas na dopełnienie formalności jest krótszy, co obejmuje złożenie wniosku, ewentualne zdanie dodatkowego testu (w przypadku profilów, gdzie wymagane jest zdanie takiego testu) oraz potwierdzenie chęci uczęszczania do wybranej placówki.