Niezawisły radny podjął inicjatywę ochrony starożytnego kompleksu św. Ducha

Karol Wojtasik, miejski radny, złożył we wtorek wniosek dotyczący przeprowadzenia nadzwyczajnej sesji rady miasta. Celem tej sesji jest dyskusja na temat przyszłości starożytnego kompleksu św. Ducha, który został ostatnio odkryty podczas prac archeologicznych na Bulwarze Filadelfijskim. Ekspertów od dziedzictwa kulturowego niepokoi przyszłość tego ważnego znaleziska.

Propozycja Wojtasika jest odpowiedzią na apel naukowców wygłoszony podczas poniedziałkowego okrągłego stołu poświęconego kwestii ochrony kompleksu. Specjaliści w dziedzinie archeologii i konserwacji zabytków zaapelowali o zabezpieczenie tego wyjątkowego miejsca oraz rozważenie zmiany planów budowy drogi przez teren, na którym znajdują się wykopaliska.

Radny Wojtasik, działając jako niezależny przedstawiciel obywateli, wysłuchał tych apeli i postanowił podjąć działania. Nie tylko poprosił o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady miasta, ale również zaapelował do przewodniczącego rady i pozostałych radnych o zastanowienie się nad propozycją stworzenia parku kulturowego w miejscu odkrytych ruin. Najważniejszym jednak elementem jego wniosku jest prośba o usłyszenie opinii specjalistów oraz aktywistów społecznych na temat przyszłości tego miejsca.