Modernizacja Szosy Chełmińskiej związana z nową linią tramwajową

Przebudowa południowej części Szosy Chełmińskiej, związana z budową linii tramwajowej prowadzącej do osiedla Jar, zbliża się ku końcowi. W ramach projektu na tej ulicy zostanie umieszczona między innymi dodatkowa sygnalizacja świetlna dla pieszych na istniejącym przejściu.

Od lat istnieje przejście dla pieszych w pobliżu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, jednak dotychczas nie było tam sygnalizacji świetlnej. W związku z realizacją inwestycji dotyczącej linii tramwajowej postanowiono wprowadzić w tym miejscu sygnalizację świetlną dla pieszych i rowerzystów.

Sylwia Derengowska, rzeczniczka Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu, odpowiedzialnego jako inwestor za całość projektu linii tramwajowej na osiedle Jar oraz za modernizację ulic i instalację sygnalizacji, poinformowała, że nowo zamontowane światła na przejściu dla pieszych oraz przejeździe rowerowym niedaleko Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego będą aktywowane na wniosek przechodniów i cyklistów. Planowane uruchomienie sygnalizacji świetlnej ma nastąpić do końca czerwca bieżącego roku.