Miasto Toruń walczy z zimowym chaosem: intensywne opady śniegu i oblodzone drogi

Gwałtowne opady śniegu sprawiają, że zima daje o sobie znać w pełni. Pracownicy służb drogowych w Toruniu w ciągu ostatniej doby mieli niemało pracy.

16 stycznia, krótko przed północą, ze względu na silne opady śniegu, miejskie służby drogowe podjęły intensywne działania. O godzinie 23:45 piaskarki i pługopiaskarki ruszyły na ulice miasta, aby zabezpieczyć newralgiczne punkty takie jak wiadukty, mosty, podjazdy oraz zjazdy i główne arterie komunikacyjne. W skład działań weszły również kładki, tereny wokół przejść podziemnych oraz inne elementy infrastruktury miejskiej.

W całym przedsięwzięciu uczestniczyło około 40 osób obsługujących 30 jednostek sprzętowych – ciągniki, piaskarki, pługopiaskarki oraz samochody dostawcze. Dla zapewnienia bezpiecznej jazdy przez toruńskie ulice, na jezdniach rozrzucono około 100 ton soli i 80 ton piasku.

Pragniemy przypomnieć właścicielom nieruchomości o obowiązku utrzymania czystości na chodnikach przy posesjach. Wymóg ten wynika m.in. z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały Rady Miasta Torunia. Właściciele, a także osoby zarządzające nieruchomościami mają obowiązek utrzymania chodników wzdłuż swych posiadłości w stanie umożliwiającym bezpieczne poruszanie się pieszym. Należy do tego oczyszczanie chodników ze śniegu i lodu, jak również usuwanie błota i innych zanieczyszczeń. Śnieg i lód mogą być pryzmowane na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, tak aby nie utrudniać ruchu pieszym. Śliskość chodników powinna być usuwana przez posypywanie ich substancjami szorstkimi, takimi jak piasek, przy jednoczesnym unikaniu stosowania środków chemicznych. Zalegający śnieg na chodnikach może prowadzić do ich śliskości, co stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia przechodniów. Dodatkowo, należy usuwać sople lodowe oraz nawisy śniegu z dachów i gzymsów budynków sąsiadujących z drogami i chodnikami, niezwłocznie po ich powstaniu.