Projekt ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturowego Torunia otwarty na konsultacje społeczne

Z inicjatywy Toruńskiego Centrum Miasta, mieszkańcy i zainteresowani mają szansę zaangażować się w proces konsultacji społecznych. Temat rozmów obraca się wokół planowanego projektu noszącego nazwę: „Gminy Miasta Toruń i Partnerów Toruńska Starówka – Ochrona i Konserwacja Dziedzictwa Kulturowego UNESCO”. Wszystkich chętnych do aktywnego udziału w dyskusji zaprasza się od dnia 17 stycznia 2024 roku.

Podstawowym celem przyświecającym projektowi jest podniesienie atrakcyjności turystycznej najbardziej wartościowych zabytków Torunia. Chodzi również o doskonalenie warunków dla ruchu turystycznego. Inny istotny aspekt to wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w kontekście rozwoju gospodarczego miasta. To ma być osiągnięte m.in. poprzez włączenie do tego procesu osób o specjalnych potrzebach oraz promowanie innowacji społecznych. W ramach projektu planowane jest połączenie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego z umocnieniem marki zabytków.

Konsultacje społeczne dotyczące powyższego projektu są planowane na okres od 17 stycznia do 9 lutego 2024 roku. To czas, kiedy mieszkańcy Torunia i ze starówki będą mieli możliwość wyrazić swoje opinie i pomysły na ten ważny dla ich miasta projekt.