Kalendarium rekrutacji do szkół średnich: ważne daty i możliwość zmiany decyzji

Rozpoczęcie procesu składania aplikacji o przyjęcie do wybranej szkoły średniej miało miejsce w połowie maja. Następnie kandydaci przystąpili do testów kwalifikacyjnych wymaganych przez niektóre placówki, które sprawdzały dodatkowe umiejętności, na przykład biegłość w języku angielskim.

Uczniowie mają czas aż do 11 lipca na dostarczenie wymaganych dokumentów – świadectw ukończenia ósmej klasy oraz zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty – do szkół, które wybrali. Cenzurki można było odebrać w szkołach macierzystych 23 czerwca, podczas gdy zaświadczenia z wynikami testu z OKE w Gdańsku zostaną im wydane najpóźniej 6 lipca. Uczniowie dowiedzą się jednak jak wypadli na egzaminie wcześniej – już 3 lipca od godziny 8:30 będą mogli sprawdzić swoje wyniki.

Warto zaznaczyć, że młodzież ma możliwość zmiany pierwotnej decyzji dotyczącej wyboru szkoły średniej aż do 11 lipca. Przyczyną może być inny niż przewidywany wynik egzaminu ósmoklasisty, który może być zarówno gorszy, jak i lepszy od oczekiwanego. Rezultaty pierwszego etapu rekrutacji zostaną ogłoszone 18 lipca.