Inwestycja w centrum kontrowersji: potencjalne zagrożenie dla przyrody na toruńskiej Winnicy

Rozpoczęcie inwestycji na Winnicy, jednej z dzielnic Torunia, wywołało duże kontrowersje. Kluczowym punktem sporu jest planowany do budowy wieżowiec o wysokości 80 metrów, który miałby pomieścić kilkadziesiąt nowych mieszkań. Projekt budzi niepokój zarówno społeczników, jak i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W obliczu tych obaw, toruński magistrat zwrócił się z prośbą do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przeprowadzenie kontroli działań inwestora.

Planowane miejsce budowy to ulica Winnica w Toruniu. Przewidziano tam wzniesienie najwyższego wieżowca w mieście, który miałby blisko 80 metrów wysokości i pomieściłby około 250 mieszkań. Jest to jednak teren obszaru Natura 2000, co zdaniem reprezentantów Stowarzyszenia Wolna Winnica stanowi realne zagrożenie dla tamtejszej fauny.

– Stracimy siedliska ptaków. To jest strefa migracji ptaków, więc to jest cenny teren dla przyrody. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego najwyższy budynek w Toruniu ma być umieszczony na obszarze Natura 2000 – wyraziła swoje obawy Joanna Żuchowska ze Stowarzyszenia Wolna Winnica.

Społecznicy są zaniepokojeni i postanowili zareagować. Skierowali swoje obawy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W grudniu przeprowadzono wizję lokalną, która ujawniła, że na większości terenu doszło do nawiezienia ziemi i jej wyrównania za pomocą ciężkiego sprzętu. Co więcej, budzi niepokój fakt, że podczas pierwszych prac inwestora nie było obecności specjalisty-przyrodnika.