Przyspieszenie prac nad konstrukcją nowej szkoły podstawowej na ul. Strzałowej w Toruniu

Planowane tempo budowy nowej placówki edukacyjnej przy ulicy Strzałowej w Toruniu zostało zdecydowanie przyspieszone. Zgodnie z pierwotnymi prognozami, budowa miała trwać dwa lata, jednakże nowe oszacowania wskazują na znaczne skrócenie tego okresu. Przeanalizowaliśmy postępy w realizacji tego inwestycyjnego projektu.

Oczekuje się, że pierwszy etap budowy obejmujący cztery obiekty o łącznej powierzchni użytkowej 9125 metrów kwadratowych zostanie zakończony znacznie wcześniej niż pierwotnie planowano. Nowa szkoła podstawowa będzie mogła pomieścić około 800 uczniów. Prace budowlane ruszyły pełną parą w styczniu 2023 roku i według nowych prognoz, mogą zakończyć się już niecałe sześć miesięcy później.

Sławomir Wiśniewski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Toruń, udzielając wywiadu dla Radia Toruń, skomentował sytuację: „Znakomite tempo prac jest efektem współpracy z naszym profesjonalnym wykonawcą. Mimo że umowa przewiduje zakończenie prac na koniec listopada 2024, wykonawca zobowiązał się dostarczyć gotowy obiekt na pół roku wcześniej. W związku z tym, już planujemy otwarcie szkoły, mając na uwadze przyśpieszony harmonogram prac”.

Wiodącą rolę w tej gigantycznej inwestycji odgrywa firma Strabag, która została wybrana podczas procesu przetargowego. Aktualnie prace budowlane są już na etapie 70% zaawansowania. Po zakończeniu realizacji projektu, szkoła będzie mogła obsłużyć 32 oddziały szkolne, po 4 oddziały w każdej klasie, co daje łącznie 800 uczniów. Ponadto przedszkole dysponować będzie ośmioma oddziałami dla 200 dzieci.