III Międzynarodowy Turniej Szermierczy „Złoty Piernik” dla młodych szpadzistów – 18-19 maja 2024 r.

W dniu 18 maja 2024 roku rozpoczęła się niezwykła rywalizacja sportowa w hali sportowej ZSPS i VIII LO znajdującej się przy ulicy Grunwaldzkiej. To tam bowiem odbywa się III Międzynarodowy Turniej Szermierczy o nazwie „Złoty Piernik”. Uczestniczy w nim zarówno młodzież płci żeńskiej, jak i męskiej, a zawody potrwają do następnego dnia, czyli 19 maja.

Do udziału w tej prestiżowej imprezie sportowej zgłosiło się około dwustu młodych i zdolnych szermierzy. Z tego grona blisko jedna czwarta, bo aż pięćdziesięciu zawodników, to reprezentanci gospodarza imprezy – miasta Toruń. Podczas uroczystego otwarcia turnieju wszystkich uczestników, ich trenerów oraz zgromadzonych kibiców powitała Dagmara Zielińska, sprawująca funkcję zastępcy prezydenta miasta. W swoim wystąpieniu skierowanym do zawodników podkreśliła, iż najważniejszym celem powinno być dla nich nie tylko dążenie do jak najlepszego wyniku, ale przede wszystkim czerpanie radości i satysfakcji z samego uczestnictwa w zawodach. Przywołała też słowa barona Pierre de Coubertina, uznawanego za twórcę nowożytnych igrzysk olimpijskich, który mówił, że to nie wynik jest najważniejszy, ale fakt udziału w rywalizacji.

Sponsorem i organizatorem zawodów jest Toruńska Szkoła Szermierki. Całość imprezy odbywa się zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Szermierczego. Dodatkowo, warto zaznaczyć, że wydarzenie otrzymało wsparcie finansowe ze strony Gminy Miasta Toruń.