GreenLab Toruń poszukuje entuzjastów zieleni i środowiska

Prowadzony jest obecnie proces rekrutacji do grupy GreenLab Toruń, której głównym celem jest dyskusja na temat problematyki zielonego środowiska w mieście Toruń. Grupa ta ma za zadanie tworzyć innowacyjne rozwiązania i przedstawiać rekomendacje dla lokalnych władz w zakresie ochrony i zarządzania zielonymi przestrzeniami.

Rekrutacja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta. Jak mówi Piotr Jarczyk, przedstawiciel Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu, podczas procesu selekcji szczególnie doceniane będzie doświadczenie związane z pracą nad zielenią. Niemniej jednak, nie jest wymagane posiadanie formalnych kwalifikacji czy tytułów naukowych.

Zaprasza się do udziału osoby, które żywo interesują się tematyką zielonego środowiska, mają pewien zasób wiedzy na temat jego zarządzania i pielęgnacji. Szczególna uwaga poświęcona będzie różnorodności składu grupy, zarówno pod względem wieku jak i miejsca zamieszkania uczestników, ze względu na zróżnicowane problemy ekologiczne występujące w różnych dzielnicach miasta.