Wzrost dostępności do transportu publicznego w Toruniu dzięki funduszom unijnym

Poprzez wsparcie finansowe z funduszy europejskich, Toruń otrzyma osiem nowych biletomatów. Oficjalne przekazanie umów na dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego miało miejsce w czwartek, 21 września 2023 roku, w Urzędzie Marszałkowskim.

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu, działając na rzecz Gminy Miasta Toruń, zgłosił projekt pod nazwą „Dostawa i montaż stacjonarnych automatów biletowych”, który uzyskał dofinansowanie z RPO. Projekt ten przewiduje zakup oraz instalację ośmiu stacjonarnych biletomatów, które zostaną rozmieszczone w bliskim sąsiedztwie przystanków komunikacji miejskiej w Toruniu. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do środków publicznego transportu zbiorowego w granicach Gminy Miasta Toruń oraz obszarów sąsiednich, które korzystają z usług MZK.

Zastępca Prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu, Piotr Rama, podkreśla, że to nie jest pierwsze dofinansowanie unijne na rzecz biletomatów w Toruniu. Już część urządzeń została zamontowana wzdłuż trasy nowej linii komunikacyjnej do pętli na ulicy Heweliusza. Kolejne cztery biletomaty mają być zlokalizowane na kluczowych węzłach komunikacyjnych, gdzie przewiduje się największy ruch pasażerski. Wcześniej, również dzięki wsparciu z funduszy RPO, zamontowano dwa automaty biletowe na przesiadkowym węźle przy Placu Rapackiego. Jak podkreśla Piotr Rama, te urządzenia odniosły znaczny sukces – w ciągu roku wydrukowano z nich ponad 100 tysięcy biletów. Jest to kolejny ważny krok na drodze do ulepszenia systemu komunikacji miejskiej dla mieszkańców Torunia.