Adrian Rynkowski nowym dyrektorem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami od 1 lutego

Adrian Rynkowski, związany z Urzędem Miasta Torunia na przestrzeni ostatnich 16 lat, objął stanowisko dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Oficjalnie rozpoczął swoje obowiązki na tym stanowisku od 1 lutego.

Rynkowski to były główny specjalista działający w ramach Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMT. Jego edukację prawniczą ukończył w 2005 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Cztery lata później, w 2011 roku, uzyskał wpis do rejestru radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.

Przez pewien okres, od maja do września 2006 roku, pełnił obowiązki asystenta radcy prawnego w Kancelarii Radców Prawnych B. Sobczak, A. Połczyńska – Łagoda S.C. Po tej pracy, w maju 2007 roku przyjął propozycję podjęcia pracy jako podinspektor w UMT. Warto dodać, że jeszcze przedtem, od lipca 2005 do września 2006 roku, odbył staż w urzędzie dzięki programowi PUP. W trakcie swojej ponad 16-letniej kariery w Urzędzie Miasta Torunia, Rynkowski pełnił różne role, w tym bywał kierownikiem referatu i pełnił obowiązki dyrektora.