Adam Szponka dołączy do zespołu zastępców prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego

Prezydent Torunia, Paweł Gulewski, wkrótce wprowadzi do swojego zespołu nowego zastępcę. W dniu 16 maja, w czwartek, formalnie zaprezentuje Adamowi Szponkę jako kolejnego wiceprezydenta miasta.

W minionym tygodniu, prezydent Gulewski już przedstawił dwójkę swoich asystentów: Dagmarę Zielińską oraz Rafała Pietrucień. Poinformował również, że w najbliższych dniach odbędzie się prezentacja trzeciego zastępcy.

Pomimo iż istniały nieoficjalne doniesienia, jakoby stanowisko wiceprezydenta miało objąć obecne stanowisko prezesa Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Michała Korolko, ostatecznie to jednak nie on zostanie włączony do grona zastępców prezydenta. Zamiast niego, miejsce to zajmie Adam Szponka, były dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szponka, który ukończył 45 lat, od 2004 roku odpowiadał za realizację programów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dodatkowo, od roku 2007 był odpowiedzialny za zarządzanie unijnym programem operacyjnym „Kapitał Ludzi”. W skład jego obowiązków wchodziło również uczestnictwo w zespole odpowiedzialnym za przygotowanie negocjacji z Komisją Europejską na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w obszarze EFS. W roku 2015 objął stanowisko dyrektora ROPS, jednostki samorządu województwa, gdzie pod jego nadzorem realizowane były programy społeczne o zasięgu regionalnym i krajowym, takie jak „Rodzina w Centrum” – projekt skierowany na wsparcie pieczy zastępczej. Za innowacyjne podejście do pomocy społecznej, w tym również program „Rodzina w Centrum”, ROPS pod kierownictwem Adama Szponki został uhonorowany specjalną nagrodą Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.