Zwiększone połączenia kolejowe między Toruniem a Czernikowem – krok w kierunku rozwiązania problemów z przeciążoną DK 10

Planuje się intensyfikację ruchu kolejowego między Toruniem a Czernikowem jako część działań zmierzających do odciążenia ciężko obciążonej drogi krajowej DK 10. W tym celu, władze miasta Torunia są w trakcie prowadzenia dyskusji z samorządem województwa oraz gminami Lubicz, Obrowo i Czernikowo, by wspólnie sfinansować dodatkową parę pociągów.

Z pewnością wielu z Państwa pamięta okres, gdy przyszłość linii kolejowej Toruń-Sierpc była niepewna. Mimo że był to niedawny moment, nie było możliwości skorzystania z pociągów pasażerskich na tej trasie – na przykład w czasie pandemii. Ci, którzy argumentowali za utrzymaniem linii, okazali się mieć rację. Zainteresowanie nią jest ogromne, a jej strategiczne położenie równolegle do przeciążonej drogi krajowej sprawia, że staje się niezwykle ważnym ogniwem komunikacyjnym. W efekcie toruńskie władze podjęły decyzję o staraniach się o fundusze na modernizację tego odcinka.

Podczas ostatniego czwartkowego spotkania, Rada Miasta Torunia zaakceptowała uchwałę dotyczącą zawarcia porozumienia z samorządem województwa, powiatem toruńskim oraz gminami Lubicz, Obrowo i Czernikowo. Celem porozumienia jest uzyskanie dofinansowania na dodatkową parę pociągów, które będą regularnie kursować między Toruniem a Czernikowem.