Zniesławienie i naruszenie praw pracowniczych: były dyrektor SP nr 8 w Toruniu na celowniku sądu

Potwierdzone zostały poważne zarzuty stawiane Grzegorzowi B., dawniej pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu. Sąd uznał, że Grzegorz B. niewłaściwie traktował swoją podwładną, Dorotę Olszewską-Siomę, nauczycielkę języka polskiego, łamiąc jej prawa pracownicze, a ponadto zgłaszał fałszywe informacje o przestępstwie. Chociaż proces wobec dyrektora został warunkowo umorzony, prokuratura oraz osoba poszkodowana, Dorota Olszewska-Sioma, nie są zgodne z tym rozstrzygnięciem i planują złożyć apelację.

Wyrok sądu odnosi się do wydarzeń, które stały się głośne w całym kraju. Nauczycielka języka polskiego, Dorota Olszewska-Sioma, przeprowadziła lekcję na temat depresji w Szkołach Podstawowych nr 8 w Toruniu. Dyrektor szkoły utrzymywał, że ta lekcja miała rzekomo katastrofalne skutki dla uczniów i zgłosił tę sytuację do prokuratury. Jednak żadne z tych zarzutów nie zostało potwierdzone i postępowanie zostało odmówione. Mimo to, dyrektor zawiesił nauczycielkę i następnie kontynuował nękanie, co miało poważny wpływ na jej zdrowie.

Interwencja kuratorium oświaty doprowadziła do przywrócenia Doroty Olszewskiej-Siomy do pracy. Następnie wygrała sprawę w sądzie pracy przeciw szkole, która zmuszona była wypłacić jej odszkodowanie w wysokości 35 tysięcy złotych. Zapłata ta była konsekwencją szkód moralnych, które nauczycielka poniosła ze strony dyrektora. Jak ustalono podczas procesu sądowego, źródłem szykanowania było dyskryminowanie nauczycielki ze względu na jej przynależność związkową.