Fundusze rządowe przekształcają infrastrukturę sportową Torunia

Środki finansowe przekazane do Torunia, zasoby te pochodzą ze skarbu państwa, konkretnie z programów o nazwach „Sportowa Polska” oraz „Moje Boisko – Orlik 2012”. Planowane jest, że dzięki tym funduszom nastąpi modernizacja miejscowych orlików i hal sportowych. Dodatkowo, przy jednej ze szkół podstawowych powstanie nowa sala gimnastyczna.

W ramach inicjatywy „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, do Torunia trafi kwota 5,2 miliona złotych. Te pieniądze zostaną wykorzystane na realizację dwóch głównych projektów. Pierwszym z nich jest modernizacja boiska do piłki nożnej znajdującego się przy Szosie Chełmińskiej. Drugim jest odnowienie boiska usytuowanego przy ulicy 63 Pułku Piechoty. Łączny koszt obu tych przedsięwzięć wyniesie 2,2 miliona złotych – taką informację przekazał Adrian Mól, zastępca prezydenta miasta Torunia.

Kolejnych 2,7 miliona złotych zostanie przeznaczonych na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Obiekt ten powstanie w Szkole Podstawowej nr 11, która mieści się przy ulicy Gagarina 36. Ponadto, na modernizację hali sportowej Arena Toruń zostanie przeznaczone ponad 251 tysięcy złotych.

Do Torunia wpłyną także dodatkowe fundusze w wysokości miliona złotych. Pieniądze te pochodzą z tegorocznej edycji programu „Moja Boisko – Orlik 2012”, którego celem jest modernizacja obiektów sportowych. Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało o tym fakcie. Dzięki otrzymaniu tych środków możliwa będzie modernizacja 24 toruńskich boisk typu orlik.