Zmiany w rozkładach jazdy w Toruniu: Linie autobusowe nr 10 i 20 dostosowują się do zamknięcia ulicy Poznańskiej

Służby komunikacyjne miasta Torunia dokonują niezbędnych poprawek w rozkładach jazdy dla linii autobusów nr 10 i nr 20. Wszystko to jest spowodowane koniecznością zamknięcia pewnego fragmentu na ulicy Poznańskiej. Postanowiliśmy zająć się sprawdzeniem, jak przebiega proces wprowadzania tych zmian.

Planowane modyfikacje w rozkładach jazdy dla linii autobusowych o numerach 10 i 20 zaczną obowiązywać począwszy od czwartku, 28 września. Jak wyjaśnia rzecznik prasowy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu, pani Sylwia Derengowska, wprowadzone zmiany uwzględniają dłuższy odcinek trasy objazdowej na Podgórzu.

Pragniemy przypomnieć, że wyznaczenie trasy objazdowej na Podgórzu jest bezpośrednim skutkiem zamknięcia od weekendu 16/17 września fragmentu ulicy Poznańskiej. Zamknięcie dotyczy odcinka pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Hallera a budynkiem klasztoru i kościoła franciszkanów. Obecnie na tym odcinku realizowany jest projekt budowy lewoskrętu w ulicę Prüfferów, który ma na celu usprawnienie ruchu w tej części Podgórza. W związku z pracami budowlanymi, wprowadzono objazd poprzez ulice Hallera, 63. Pułku Piechoty oraz Andersa.

W wyniku planu objazdu dla autobusów MZK, doszło do pewnych nieporozumień. Na ostatnią chwilę dokonano zmiany trasy objazdu dla autobusów, które teraz kursują również ulicą Drzymały. Dzięki temu nie omijają one centrum Podgórza. Niestety, ta zmiana nie była uwzględniona w pierwotnych rozkładach jazdy. Sytuacja ta ulegnie jednak zmianie od czwartku 28 września, kiedy to zostaną wprowadzone skorygowane rozkłady przygotowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.