Zmiany w opłatach za parkowanie w Toruniu – decyzje podjęte przez Radę Miasta i prezydenta Michała Zaleskiego

Podczas najnowszej sesji, Rada Miasta osiągnęła konsensus w kwestii wniosku prezydenta Torunia, Michała Zaleskiego. Zgodziła się na wprowadzenie wyższych stawek za parkowanie w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania oraz Strefie Płatnego Parkowania A i B. Nowe ceny zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

Podniesienie opłat jest częścią planu dążącego do „kształtowania zrównoważonej polityki transportowej”, którą realizuje toruński samorząd. Głównym celem jest ograniczenie liczby samochodów wjeżdżających do ścisłego centrum miasta oraz promowanie korzystania z komunikacji miejskiej. Dodatkowo, chcą zachęcić mieszkańców do użytkowania niedawno zbudowanych, ale jeszcze nie uruchomionych parkingów typu park&ride. Wszystko to powinno również przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego w mieście.

Dyskutując o możliwych zmianach w opłatach za parkowanie, Prezydent Zaleski i jego zespół przeanalizowali cztery różne scenariusze. Ostatecznie zdecydowali się na propozycję, która zakłada podwyżkę stawek w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania. Opłaty za parkowanie od 30 minut do czterech godzin oraz koszt abonamentu miesięcznego wzrosną o 17,83 procent – równo z ostatnim wskaźnikiem wzrostu płacy minimalnej. Pozostałe opłaty w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania oraz te w Strefie Płatnego Parkowania A i B zostaną podwyższone o 15 procent.