Kierowca bez uprawnień zatrzymany za złamanie przepisów drogowych

Przedstawiciele lokalnej straży miejskiej podjęli interwencję, którą skierowali przeciwko kierującemu pojazdem bez aktualnego prawa jazdy. Powód, dla którego zdecydowali się na takie działanie, to łamanie przez niego zakazu ruchu oraz pozostawienie auta na ulicy Żeglarskiej.

Wszystko miało miejsce w niedzielę. Dokładniej mówiąc, doszło do tego około 15:25, kiedy to patrolujący okolicę Zespołu Staromiejskiego strażnicy przeprowadzali rutynową kontrolę parkujących tam pojazdów. Zauważyli wtedy, że jeden z kierowców postanowił zignorować znak B-1 informujący o zakazie ruchu w obie strony i wybrał za miejsce postoju ulicę Żeglarską.

Podczas kontroli potwierdzającej ważność dokumentów, ujawniło się, że 38-letni kierowca stracił kilka dni wcześniej swoje prawo jazdy. Stało się to za sprawą przekroczenia dozwolonego limitu punktów karnych. Z tego powodu nie miał prawa zasiadać za kółkiem auta. Wszystkie dalsze czynności, związane z tym przypadkiem, strażnicy miejscy przekazali w ręce policji.