Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Torunia przyjmowane do 25 czerwca

Kandydatury na członkostwo w Radzie Seniorów Miasta Torunia, której kadencja obejmie lata 2024-2029, są przyjmowane do dnia 25 czerwca. Osoby zainteresowane udziałem w pracy Rady mogą zgłaszać swoją kandydaturę samodzielnie lub poprzez podmiot, który prowadzi działalność na rzecz seniorów.

W przypadku samodzielnego zgłoszenia, kandydat, który jeszcze nie ukończył 60. roku życia w dniu składania aplikacji, musi zdobyć wsparcie przynajmniej dwóch osób, które już przekroczyły ten wiek.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą na adres Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, mieszczącego się przy ulicy Fałata 39, kod pocztowy: 87 – 100, Toruń. Alternatywnie, kandydatura może zostać złożona osobiście w pokojach Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia (pokój numer 10), podczas godzin pracy urzędu, aż do końca terminu, który upływa 25 czerwca.