Żegnaj, Alojzy Kowalski – wielki patron toruńskiej oświaty

Dnia dzisiejszego, na progu swojego 90. roku życia, zmarł wyjątkowy człowiek – Alojzy Kowalski. Jego imię i osiągnięcia są dobrze znane w kręgach oświatowych nie tylko w Toruniu, gdzie mieszkał i pracował, ale również w otaczających miasto gminach. Przed zaledwie miesiącem dziennikarze lokalnej gazety „Nowości” przeprowadzili z nim wywiad na temat jego długiego i spełnionego życia.

Urodzony w 1933 roku Alojzy Kowalski był postacią godną podziwu. Należał do grona absolwentów Państwowego Liceum Pedagogicznego w Toruniu, gdzie po latach sam stał się jednym z budowniczych i honorowym Prezesem Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków tejże instytucji o nazwie „Pedagogium”. Jego zaangażowanie nie ograniczało się jednak wyłącznie do tego środowiska. Był również aktywnym działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego, a jego wkład do literatury obejmuje wiele książek i opracowań o tematyce edukacyjnej.

Kowalski pełnił również rolę radnego i był szanowanym wizjonerem w dziedzinie edukacji, który zasłynął z przewidywania przyszłości oświaty. Wiele razy byl wybierany na stanowisko kierownika oraz dyrektora różnych placówek edukacyjnych, pod jego kierownictwem powstało i rozwinęło się wiele szkół. W 2020 roku, jako docenienie jego ogromnego wkładu dla lokalnej społeczności, uhonorowany został tytułem torunianina 100-lecia w kategorii oświata.