Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa złożone do Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód przez WIOŚ w Bydgoszczy

Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy skierował do Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód zawiadomienie o ewentualnym przestępstwie. Sprawa dotyczy nielegalnego wywozu dużej ilości gruzu i ziemi na obszar Natura 2000, a mianowicie na teren toruńskiej Winnicy. To właśnie tam planowane jest zbudowanie nowego wieżowca, który miałby być najwyższym budynkiem w Toruniu, z wysokością przekraczającą 80 metrów. Wywołuje to sprzeciw lokalnej społeczności, która od kilku tygodni stara się zablokować tę inwestycję.

Nowo przywieziona ziemia jest widoczna gołym okiem i stała się powodem sporu. Grupa społeczników od dłuższego czasu informuje o możliwych zagrożeniach wynikających z realizacji inwestycji. Według Sylwestera Jankowskiego, współorganizatora spaceru organizowanego przez toruńskie koło partii Zieloni, cała sytuacja jest sprzeczna z wcześniejszą decyzją urzędniczą. Miał być przeprowadzony audyt ekologiczny, a zwierzęta zamieszkujące ten teren miały zostać zabezpieczone. Niemniej jednak, ktoś nielegalnie przywiózł i rozłożył ziemię, uniemożliwiając tym samym ustalenie, co znajduje się pod nią.

W odniesieniu do lokalizacji, jest to obszar bezpośrednio przylegający do starorzecza Wisły, co czyni go kluczowym miejscem migracji ptaków. Jest to teren podmokły i narażony na osuwiska. Zgodnie z dokumentacją miejską, tereny te powinny podlegać ochronie.