Protest przeciwko budowie wieżowca na terenach Winnicy – cennej dla toruńskiej przyrody lokalizacji

Przedmiotem zainteresowania kilkudziesięciu mieszkańców Torunia stała się lokalna Winnica, nadwiślański obszar zlokalizowany blisko śródmiejskiego centrum i mostu noszącego imię gen. Zawackiej. Ten fragment miasta wpisany jest na listę obszarów Natura 2000, jednak według lokalnych społeczników, planowane tam prace budowlane stanowią zagrożenie dla jego naturalnego charakteru.

Maciej Lipowicz, przedstawiciel inicjatywy „Wpływamy na Toruń” wyjaśnia, dlaczego Winnica jest tak ważna dla ekosystemu: – Ten teren to ważny punkt na mapie migracyjnej wielu gatunków ptaków. Przykładem może być nur rdzawoszyi, ptak arktyczny, który przebywa w tych okolicach. Joanna Żuchowska ze Stowarzyszenia Wolna Winnica podkreśla znaczenie mokradeł dla klimatu miasta, które skutecznie obniżają temperaturę w czasach zmian klimatycznych.

Sylwester Jankowski z partii Zieloni dodatkowo zaznacza rolę terenów podmokłych dla ekosystemu rzek oraz przetrwania ludzi. – Bez wody nie przetrwamy jako gatunek. Dlatego tak ważne jest utrzymanie tych naturalnych źródeł i „nerek” dla rzek – mówi. Do obszarów o podobnym charakterze zalicza Pojezierze Brodnickie, Bory Tucholskie czy źródła w Solcu Kujawskim.

Spacer po Winnicy zainteresował również mieszkańców Torunia. – Chciałem lepiej poznać przyrodnicze skarby mojego miasta – komentuje jeden z nich. Innym uczestnikom imponuje, jak wiele natury kryje się w mieście, a zwłaszcza jak ważne dla ekosystemu są miejskie mokradła.

Zbiegło się to z obchodami Światowego Dnia Mokradeł 2 lutego, którego organizatorami były Koło Partii ZIELONI oraz Stowarzyszenie Wolna Winnica.

Mieszkańcy Torunia obawiają się jednak, że cenne tereny Winnicy ulegną degradacji w wyniku planowanej tam budowy 80-metrowego wieżowca niedaleko mostu gen. Zawackiej. Pozwolenie na budowę wydane przez prezydenta Torunia jest obecnie przedmiotem sporu prawnego. Dodatkowo, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zgłosił do prokuratury możliwe naruszenie prawa w związku z dowożeniem ziemi na tereny Winnicy. Inwestor zaprzecza jakoby była to działalność zlecona przez niego.