Zapraszamy mieszkańców Torunia do zgłaszania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Do 17 maja 2024 roku, obywatele Torunia mają możliwość zgłoszenia swoich projektów, które zostaną sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego na rok 2025. Miasto przeznaczyło na ten cel ponad 8 milionów złotych.

Ta kwota została podzielona na dwie kategorie – pulę ogólnomiejską, do której przypisano ponad 2,4 miliona złotych, oraz pulę przeznaczoną na lokalne inicjatywy osiedlowe, które otrzymają blisko 5,6 miliona złotych. Wśród zgłaszanych projektów mogą znaleźć się te inwestycyjne, remontowe lub dotyczące urządzania zieleni o wartości nieprzekraczającej 300 tysięcy złotych. Pozostałe projekty mogą mieć wartość nie większą niż 80 tysięcy złotych. Wybór projektów do realizacji będzie wynikiem wspólnego decydowania obywateli Torunia.

Propozycje projektów można zgłaszać za pomocą formularza. Istnieją dwa sposoby złożenia wniosku – elektroniczny i papierowy. W przypadku wyboru formularza papierowego, ten można pobrać ze strony internetowej miasta.

Przygotowując opis projektu, warto dobrze przemyśleć jego tytuł (najlepiej nie dłuższy niż dziesięć słów) oraz argumenty, które przekonają pozostałych mieszkańców do głosowania na daną propozycję. Szczególną uwagę należy zwrócić na rubrykę „Opis projektu na stronę internetową”. Tekst w tej sekcji może składać się z maksymalnie 1200 znaków ze spacjami i dłuższe opisy będą automatycznie skracane.

Należy również pamiętać o ograniczeniach finansowych projektów. Dla zadań lokalnych limit to 300 tys. zł dla projektów inwestycyjnych, remontowych lub dotyczących urządzania zieleni oraz 80 tys. zł dla pozostałych propozycji.